Siparişleriniz 24 Saatte Kargoda Siparişleriniz 24 Saatte Kargoda Siparişleriniz 24 Saatte Kargoda Siparişleriniz 24 Saatte Kargoda

Erken Çocukluk Döneminde Sanat Eğitimi

Araştırmalar çocukların zihinsel beceri ve davranışlarının beyin gelişimi ile ilgisi olduğunu göstermektedir. Yaratıcılığı, sanatı, duyguları, düşünceleri, belleği ve öğrenmeyi yönlendiren temel organ beyindir. Doğumla birlikte bebeğin beyninde 100 milyar nöron bulunmaktadır. Erken çocukluk yılları beyindeki nöron bağlantılarının gelişimi için kritik yıllardır. Beynin esnekliğinin, yani gelişim kapasitesinin en yüksek olduğu ilk yıllar, kullanıma bağlı olarak iyi veya kötü sonuçlar meydana getirebilir. Beyin gelişimi erken çocukluk döneminde yaşanan olumlu deneyimler sayesinde artmakta ya da tam tersi olumsuz deneyimlerle azalabilmektedir. Beyin, sağ ve sol olmak üzere iki ayrı yarıküreden oluşmaktadır. Sol beyin daha çok bilişsel işlerde, algılama, düşünme, düşündüklerini ifade edebilme, anlama, matematiksel yetenekler, mantıklı olma, konuşma becerileri ile ilgili olduğu belirlenmiştir.Sağ beynin ise daha çok yaratıcılık, sanat, duygulanma, duyguları dışa yansıtma, yüzleri tanıma, sözel olmayan iletişimi izleyebilme yetileri ve yaratıcı, sezgisel, sanatsal yeteneklerle ilgili olduğu anlaşılmıştır. Erken çocukluk döneminde yaratıcılık ve sanat çalışmaları ile ilgili deneyimlerin çocukların beyin gelişimine katkıda bulunduğunu söylemek mümkündür. Erken çocukluk döneminde çocuklara zengin yarıcı çevre sağlayabilirse, çocuklar gizli güçlerini ortaya koyma fırsatı bulabilirler. Yaratıcılığın geliştirilmesinde sanat eğitimi programlarının önemli bir yeri bulunmaktadır. Erken çocukluk dönemimde planlanan sanat programları; çocukların yaşantılarına dayalı olmalı, uygulama yapmalarına olanak vermeli, sanat malzemelerinin kullanımını sağlamalı ve çocuğun estetik duyarlığını geliştirebilmelidir. Bu özellikler birbiri ile bağlantılı olmasına rağmen zaman zaman ağırlık birine ya da birkaçına verilebilir. Çocuklar sanatsal çalışmalar yapmaya her zaman hazırdır. Resim, müzik, tiyatro, drama, dans gibi sanat dalları çocuğun yaşantısında oyun olarak kendisini göstermektedir. Sanat, oyunun bir parçası ya da kendisi olarak çocuğun yaşamında hep önemli bir yere sahiptir.Özgün şekilde hazırlanmış bilimsel olan bu kitapta; erken çocukluk döneminde sanat eğitimi, yaratıcılık, müzik eğitimi, çocuk ve resimleri konuları ele alınmıştır. Ayrıca erken çocukluk döneminde özel eğitime gereksinim duyan çocuklarla yapılabilecek sanat çalışmaları anlatılmıştır.Erken çocuk döneminde sanat eğitimi bölümünde; çocuğun resim gelişim aşamaları ve üç boyutlu çalışmalar üzerinde durulmuştur. Erken çocukluk döneminde yaratıcılık bölümünde; yaratıcılık, yaratıcılık kuramları, yaratıcı düşünme süreçleri, yaratıcılığı ölçmede kullan araçlar ve yaratıcılığı ön plana alan bazı yaklaşımlar ele alınarak okul öncesi eğitim programında yer alan tüm etkinliklerle bütünleştirilmiş yaratıcılığı destekleyebilecek etkinlikler geliştirilmiştir. Erken çocukluk döneminde müzik eğitimi bölümünde; çocukların müziksel gelişim aşamaları, erken çocukluk döneminde kullanılan müzik öğretim yöntemleri ve bunlar için geliştirilmiş etkinlikler sunulmuştur. Çocuk ve resimleri bölümünde çocuk çizimlerinin önemi, gelişimi, çizim kuramları ve çocukların resimlerini anlamak konuları incelenmiştir. Erken çocukluk döneminde özel gereksinimli çocukla sanat çalışmaları bölümünde; özel gereksinimliçocukların özellikleri, eğitimlerinin yanı sıra özel çocuklarla yapılabilecek resim, müzik, hareket, dans ve drama gibi sanat çalışmaları anlatılmıştır.Erken çocukluk döneminde sanat çalışmaları ile ilgilenen eğitimci, araştırmacılar ve öğrenciler için faydalı olması umudu ile...
Devamını Oku
Trendkitap Fiyatı :
300,00 TL
Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim
Benzer Ürünler
Yükleniyor...