Siparişleriniz 24 Saatte Kargoda Siparişleriniz 24 Saatte Kargoda Siparişleriniz 24 Saatte Kargoda Siparişleriniz 24 Saatte Kargoda

Sağlıkta Son Trendler 2

Bölüm 1. Kardiyolojide Yapay Zekanın Yeri

Bölüm 2. Üreme Tıbbında Yapay Zeka

Bölüm 3. Derin Beyin Stimülasyonu ve Yapay Zekâ

Bölüm 4. Güncel Anestezi Pratiğinde Yapay Zeka

Bölüm 5. Kanser Biyobelirteçlerinde Yapay Zeka Uygulamaları

Bölüm 6.Girişimsel Radyoloji Uygulamalarında Yapay Zeka

Bölüm 7. Psikiyatride Yapay Zeka

Bölüm 8. Psikiyatri Alanında Yapay Zeka Uygulamaları

Bölüm 9. Kolorektal Cerrahide Yapay Zekanın Yeri

Bölüm 10. Patolojide Yapay Zeka

Bölüm 11. Obstetride Üç Boyutlu (3D) ve Dört Boyutlu (4D) Ultrasonografi Uygulamaları

Bölüm 12. Beyin Ameliyatlarında İntraoperatif Ultrason Kullanımı

Bölüm 13. Kapsül Endoskopisi

Bölüm 14. Baş Ağrısında Güncel Görüntüleme Yöntemleri

Bölüm 15. Omik Bilimi ve Teknolojilerinin Tıpta Yeri ve Önemi

Bölüm 16. Pankreasın Kistik Lezyonlarında Radyomik Görüntüleme

Bölüm 17. COVID-19 Pnömonisinde Tanıdan Takibe Multimodalite Görüntüleme

Bölüm 18. Kardiyak Kitlelerin Radyolojik Özellikleri

Bölüm 19. Kas İskelet Sisteminde Sonoelastografi Uygulamaları

Bölüm 20. Dev İntrakranyal Anevrizmalar ve Endovasküler Tedavileri

Bölüm 21. İnme Rehabilitasyonunda Teknolojik Uygulamalar

Bölüm 22. Kıkırdak Defektlerinin Tedavisinde Güncel Cerrahi Yaklaşımlar

Bölüm 23. Kıkırdak Defektlerinin Tedavisinde Güncel Medikal Yaklaşımlar

Bölüm 24. Parkinson Hastalığı Tedavisinde Yeni Geliştirilen

Medikal ve Cerrahi Tedavi Seçenekleri

Bölüm 25. Akut Respiratuar Distres Sendromunda Kişiselleştirilmiş Tıbba Doğru

Bölüm 26. Derin Ven Trombozunda Güncel Tedavi Yaklaşımları ve Hasta Seçimi

Bölüm 27. Meme Kanseri Tedavisinde Elektrokemoterapi Uygulamaları

Bölüm 28. Beyin Cerrahisinde Radyocerrahi Yöntemler

Bölüm 29. Konjenital Diyafragma Hernisinde İntrauterin Tedavi

Bölüm 30. Kranial Anevrizma Ameliyatlarında İndosiyaninin Kullanım Yeri

Bölüm 31. Jinekolojik Onkolojide İndosiyanin Yeşili (ICG) Kullanımı

Bölüm 32. Fetal Kardiyak Girişimler

Bölüm 33. Ön Çapraz Bağ Yaralanmalarında Cerrahi Yaklaşım

Bölüm 34. Pediatrik Hastalarda Ozaki Prosedürü İle Aort Kapak Tamiri

Bölüm 35. Amfizem Tedavisinde Bronkoskopik Volüm Düşürücü İşlem: Koil Uygulaması

Bölüm 36. Coronavirus Enfeksiyonu ve Kardiyovasküler Hastalıklar

Bölüm 37. COVID-19'a Histopatolojik Yaklaşım

Bölüm 38. COVID-19 Hastalığında Akut Böbrek Hasarı

Bölüm 39. Cerrahide Yeni Bir Çağ, Enerji Cihazları

Bölüm 40. Retinal Görsel Protezler (Biyonik Göz)

Bölüm 41. Konjenital Kalp Cerrahisinde Yakın Kızılötesi Spektroskopi (NIRS) Kullanımı

Bölüm 42. Uzaktan Manyetik Navigasyon İle Kalp Atım Bozuklukları Ablasyonu

Bölüm 43. Telemetrik Ayarlanabilir Pulmoner Arter Bandı

Bölüm 44. Dermatolojide Spektrofotometrik İntrakutanoz Analiz (SIASCOPY)

Cihazı ve Kullanım Alanları

Bölüm 45. Alkol – Madde Bağımlılığında Güncel Tedavi Yaklaşımlarından

Naltrekson İmplantın Yeri

Bölüm 46. Omurga ve Omurilik Cerrahisinde Nöromonitörizasyon Kullanımı

Bölüm 47. Epilepsi Nöbetlerinde Derin Beyin Stimülasyonun Yeri

Bölüm 48. Jinekoloji Pratiğinde Robotik Cerrahinin Yeri

Bölüm 49. Obezite Tedavisinde Endoskopik İntragastrik

Botulinum Toksini Uygulanmasının Yeri

Bölüm 50. Transkraniyal Manyetik Stimülasyonun Psikiyatri Alanında Kullanımı

Bölüm 51. Pediatrik EPS Hastalarında BİS Kullanımının Önemi

Bölüm 52. Enfeksiyon Hastalıklarında Bakteriyofaj Tedavisi

Bölüm 53. Fekal Mikrobiyota Transplantasyonu

Bölüm 54. Yetişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu

Komorbidite ve Tedavide Güncel Yaklaşımlar

Bölüm 55. Gastroenterolojide Son Trendler

Bölüm 56. Acil Tıpta Güncel Teknolojik Gelişmeler

Bölüm 57. Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Etmekte İnovatif Sağlık Teknolojilerinin Rolü

Bölüm 58. Geçmişten Günümüze Dondurulmuş Embriyo Transferi

Bölüm 59. Nörolojinin Geleceği

Bölüm 60. Rejeneratif Tıpta Yeni Konsept: Deselülerizasyon İşlemleri ve Kullanım Alanları

Bölüm 61. Telepatoloji

Bölüm 62. 3 Boyutlu Biyo Yazıcılar

Bölüm 63. Kanser Araştırmalarında Proteomiks Tekniklerin Kullanımı

Bölüm 64. Kalıtsal Kas Hastalıklarında Yeni Tanı Testleri

Bölüm 65. Medikal İllüstrasyon

Bölüm 66. COVID-19'lu Çocuklarda Radyolojik Bulgular

Bölüm 67. İnternet Bağımlılığı Tanı ve Tedavisi

Devamını Oku
Trendkitap Fiyatı :
1.000,00 TL
900,00 TL
%10indirim
Bu üründe kargo ücretsiz!
En geç 27 Temmuz Cumartesi günü kargoda!
Adet
Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim
Benzer Ürünler
Yükleniyor...